مرکز آموزش مجازی

اتحادیه نظارت وهماهنگی تعاونیهای روستایی وکشاورزی استان خوزستان

دوره های کاملا آنلاین

برگزاری آزمون

بدون نیاز به اپلیکیشن

دوره های آموزش

برگزاری دوره های آنلاین از طریق پلتفرم وب کنفرانس سفیر

دوره

کلاس اول

دوره

کلاس دوم

دوره

کلاس سوم

خصوصی

سالن جلسات